ساحل اینترنتی

نزدیک تر از همیشه به ساحل، به سازمان آب و فاضلاب

ساحل اینترنتی

محیط ساده و آرام، کاربر پسند و مدرن برای دریافت خدمات غیر حضوری مشترکین

داشبورد اینترنتی، نمودار های تحلیلی و چارت های گرافیکی

خدمات آب بها

دریافت اطلاعات به روز و در لحظه آب بها

و همه خدماتی که مشترک نیاز دارد

خدمات آب بها

• اطلاعات انشعاب آب و فاضلاب

• مشاهده صورتحساب پایان دوره، میان دوره و پرداخت اینترنتی

• ورود رقم کنتور (خود اظهاری) و صدور صورتحساب در لحظه

• مشاهده تاریخچه قرائت ها و صورتحساب ها

خدمات فروش و پس از فروش

تعامل کاملا امن و اینتراکتیو متقاضیان خدمات فروش

و پس از فروش با سازمان در بستر اینترنت

خدمات 22 گانه استاندارد فروش و پس از فروش

فروش انشعاب آب و فاضلاب، تغییر کاربری، تغییر واحد، تعویض کنتور، تفکیک و ادغام انشعاب و...

ورود به ساحل

1

در آدرس بار مرورگر ساحل اینترنتی را جستجو کنید

2

به ساحل وارد شوید و از امکانات بی نظیرش لذت ببرید

3

برای درخواست انشعاب کلیک کنید

4

برای پیگیری هم اینجا کلیک کنید