نهمین همایش مدیران آب و فاضلاب شهرها و شهرستانها

نهمین همایش مدیران آب و فاضلاب شهرها و شهرستانهای کشور در تاریخ 8 و 9 آذر ماه 1396 در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می گردد. در این راستا شرکت بهینه پردازش به منظور ارائه دستاوردها و محصولات خود در این صنعت میزبان علاقه مندان و صاحبان کسب و کار در صنعت آب و فاضلاب کشور در سالن B10 خواهد بود.