دفتر مرکزي

آدرس: تهران ، پاسداران ، خيابان گلستان پنجم ، تقاطع اسلامي ، پلاک 194 ، واحد 15

شماره هاي تماس :(10خط) 22551400

info@behineh.ir:صندوق پست الکترونيک

شماره فکس : داخلي 6

کد پستي : 1666986639

واحد تحقيق و توسعه

شماره هاي تماس : 32215454 - 086

support@behineh.ir : صندوق پست الکترونيک

support.behineh.ir : آدرس سايت واحد پشتيباني

واحد حقوقي و مالي

شماره هاي تماس : 43229577 - 086

فکس : 43235031 - 086